grupna psihoterapija

Grupna psihoterapija je forma psihoterapije u kojoj svaki učesnik ima mogućnost da bude u interakciji sa terapeutom i ostalim članovima grupe.

Broj članova grupe može bit različit, od 5 do 10 članova.

Ritam susreta grupe, takođe, varira: jednom nedeljno (po 2-4 sata), jednom u dve nedelje ili mesečno (po 4-6 sati).

Terapijska grupa je sigurno mesto u kojem svaki pojedinac može iskreno da istraži način svog bivanja u svetu, način na koji učestvuje u različitim socijalnim interakcijama…

U grupi se otvaraju i prorađuju  teme intimnosti, poverenja, samopoštovanja…

U grupi saznajemo da nismo usamljeni u svojim problemima i osećanjima.

Pruža nam se mogućnost da u nepoznatom okruženju osvestimo kako nas drugi vide.

Svaki član grupe bira koliko će ličnih informacija da podeli sa grupom.

Kao i individualna terapija, za sadržaj podeljen u okviru grupe poštuje se načelo poverljivosti svih članova.

Pozovite
Mapa